ขอโทษบรรพบุรุษในวันที่ 26 ส.ค. 2566 เพื่อแก้ไขปัญหาการเงินและงานติดขัด