คาถาบูชาครูกายแก้ว บรมครูผู้เรืองเวทย์ พร้อมวิธีขอพร