“จ๊ะ นงผณี” ไลฟ์สดเดือดเปิดแชทโต้กลับ “ตั๊กแตน ชลดา” ลั่นหลังจากนี้ต่างคนต่างอยู่ เจอหน้าก็จะไม่ไหว้