ช้าง ธัชพล CG Artist ไทยผู้ออกแบบแสงใน Spider-Verse และเหล่าแอนิเมชันระดับโลกจากค่าย Sony