ซีรีส์คนแสดง “The Powerpuff Girls” ถูกทิ้งโดยสิ้นเชิง – JEDIUTH