ดวงตก ชีวิตติดขัด หมอไก่ แนะทำบุญ เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดี เสริมพลังชีวิตชัวร์