ถ้าหากห้องหนูมันเหงามาอยู่ภายในห้องพี่ก่อนก็ได้พี่พร้อมดูแล