ผลกระทบของภาพลักษณ์ของกามเทพในซีรีส์เกาหลีเรื่อง Revenant