ผู้จัดงานประกาศยกเลิก “Doki Echo Music Festival” ในประเทศจีน