พ่อคุณพ่อขนุนหนัง “เต ตะวัน” และแฟนคลับร่วมบริจาคเงินส่งต่อสิ่งดีๆ สู่สังคมกว่าล้านบาท