วันเสาร์ที่ 9 เดือน 9 ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 9 ฤกษ์ดี สวดมนต์ภาวนาให้เทพลัคนาทั้ง 12 องค์ได้รับปาฏิหาริย์แห่งบุญ