หนูต้องการจะร้องครางใจจะขาดแต่ห้องของหนูไม่เก็บเสียงอายเขาทำอย่างไรดี