“อัพ” ยอมรับแรงกดดัน Start Up เวอร์ชั่นไทยเทียบใจคุณ