“เข็ม รุจิรา” ทำบุญวันเกิด วัดป่าดาราภิรมย์ | ดาราเดลี่