เตรียมล้างหู! “หนึ่ง นิว ชวรินทร์” ร้องเพลงประกอบละคร “ดวงใจเทพพรหม” น้ำเสียงไพเราะเสนาะหูแน่นอน