เสร็จแล้วใช่ว่าจะพออยู่ด้วยกันในลักษณะอย่างนี้ได้กันอีกเร็วอย่างมาก