แค่เพียงจับมือก็ก้าวไปสู่ความข้องเกี่ยวอันลึกซึ้งได้