แบบทดสอบนิสัย “ตะเกียบ” สามารถบอกได้ว่าคุณเป็นคน “คิดมาก” หรือไม่