“ไม้ภาคภูมิ” ประทับใจดูหนัง “ม่านสรวง” ครั้งที่ 3 กับแฟนๆ