6 สิงหาคม 2566 ฤกษ์ดี ล้างซวยด้วยตนเอง ขจัดสิ่งติดขัดให้สิ้นไป