Apple Store ชวนเด็กๆ มาสร้างการ์ตูนเรื่องการคุ้มครองช่องโลก กิจกรรมสนุกๆ เสริมทักษะและเรียนรู้วิธีใช้ iPad